NOU ! Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, pentru veniturile platite incepand cu data de 10 Septembrie 2010.

Acesta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010

In consecinta, angajatorii care au si personal care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separata, cu urmatoarele particularitati:

- se completeaza codul unic de inregistrare al angajatorului,

- prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu $

- campul CM, din anexa A11, se completeaza cu:

6 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din drepturi de autor si drepturi conexe

7 - pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din desfasurarea activitatii in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.

- campul NN, din anexa A11, se completeaza automat cu numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010, cu posibilitatea de modificare, fara a se depasi insa numarul maxim de zile lucratoare din luna;
- campul TVN din anexa A11, se completeaza cu baza de calcul la care datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2010 echivalentul a 5 salarii medii brute este: 5*1836=9180 lei).

- se calculeaza numai contributia individuala de asigurari sociale (10.5%)

Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru beneficiarii OUG 58/2010 cu modificarile ulterioare se acceseaza din meniul principal [Administrare] -> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [OUG 58]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia.

Nota : cei care nu se regasesc in cele descrise mai sus, pot utiliza in continuare versiunea anterioara (10.02)

Versiuni anterioare: