PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA COMUNICARII ELECTRONICE IN CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE SI CASELE TERITORIALE DE PENSII

Comunicarea electronica intre beneficiarii sistemului public de pensii, ai sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), respectiv casele teritoriale de pensii (CTP) in vederea acordarii drepturilor pe care acestea le stabilesc si platesc se realizeaza prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

I. Prin posta electronica;

II. Prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP (pentru informatii despre pbtinerea unui cont pe Portalul CNPP, click aici)

Modelele de cereri, declaratii, alte formulare, precum si lista de documente necesare acordarii drepturilor se afiseaza, intr-o sectiune vizibila, distincta de restul informatiilor, in pagina de internet a fiecarei institutii. (pentru formulare, click aici)

I. Comunicarea prin posta electronica

Solicitantii care au acces la posta electronica, respectiv e-mail, vor transmite solicitarea in atentia casei de pensii careia ii sunt arondati, la adresele specificate pe site-ul institutiei in cauza.

In acest sens, solicitantul:

- descarca formularele necesare;

- completeaza formularele;

- semneaza olograf formularele;

- transmite formularele catre institutia responsabila, in format: .JPEG, .JPG, .PNG, .XML, .CMS sau .PDF;

- transmite in acelasi e-mail si numarul de telefon la care poate fi contactat.

Tipurile de prestatii care pot fi solicitate prin intermediul postei electronice:

- recalculare pensie;

- schimbare nume/adresa/modalitate de plata;

- ajutor de deces;

- drepturi cuvenite si neincasate;

- suspendare/reluare plata drepturi;

- transfer al drepturilor de la o casa teritoriala de pensii la alta;

- transmitere buletin de calcul al pensiei si datele care au stat la baza stabilirii pensiei;

- bilete de tratament balnear;

- despagubiri in caz de deces;

- indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

- rambursarea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea aparatelor acustice, in situatia in care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

- rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea ochelarilor, in situatia in care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale ;

- rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea protezelor oculare, in situatia in care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

- rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei unui accident de munca impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;

- rambursarea de cheltuieli ocazionate de transportul necesar pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator asigurat, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

- acordarea de prestatii in natura in baza documentului portabil DA1/formularului E123.

in cazul solicitarilor adresate prin intermediul postei electronice, inscrisul/decizia/documentul final care atesta solutionarea cererilor nu vor fi comunicate prin e-mail, ci se va utiliza transmiterea prin posta sau procedura programarii prealabile.

II. Comunicarea prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP se poate realiza sub doua forme:

A. In cazul solicitantilor care si-au creat cont pe portal se acceseaza sectiunea „Completare formulare” si se selecteaza tipul de cerere dorit;

B. In cazul solicitantilor care nu si-au creat cont pe portal:

- Solicitanul acceseaza Portalul CNPP in sectiunea ”Comunicare cu publicul” – Depunere cereri si documente;

- Selecteaza tipul de cerere dorit si completeaza formularul;

- Formularele necesare se descarca, se completeaza si se semneaza olograf, apoi vor fi incarcate in format JPEG, JPG,PNG,XML, CMS sau PDF;

Procedura de obtinere a unui cont online este detaliata in sectiunea - click aici)

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie sa citeasca descrierea fluxului de creare utilizator si sa isi exprime acordul pentru conditiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Acest flux este necesar pentru mentinerea integritatii datelor personale proprii. Acordul utilizarii datelor personale este dat prin introducerea datelor personale si semnarea olografa a acestei cereri.

Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care acorda persoanelor asigurate pensii si alte prestatii de asigurari sociale, Casa Nationala de Pensii Publice CNPP are responsabilitatea de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prevazute de lege, datele furnizate de dumneavoastra.

Tipurile de prestatii care pot fi solicitate prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP:

*Toate tipurile de prestatii care sunt acordate de casele teritoriale de pensii;

*Servicii electronice pe zona de evidenta contribuabili:

- Evidenta contractelor de asigurare sociala;

- Evidenta declaratiilor de asigurare sociala;

- Evidenta declaratiilor nominale A11 si A12/D112;

- Vizualizarea informatiilor centralizate referitoare la: istoricul carierei de asigurat, stagii de cotizare, viramente Pilonul II;

*Solutionarea cererilor persoanelor fizice si juridice care se adreseaza CNPP in vederea emiterii formularelor privind atestarea legislatiei aplicabile (formularele A1, respectiv certificate de atestare a legislatiei aplicabile intocmite in baza acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este);

*Solutionarea cererilor executorilor judecatoresti care se adreseaza CNPP in vederea obtinerii informatiilor despre debitori - persoane fizice;

*Solutionarea cererilor persoanelor juridice care solicita prestatii din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:

- despagubiri in caz de deces;

- rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei unui accident de munca impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;

- rambursarea de cheltuieli ocazionate de transportul necesar pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator asigurat, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

- indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;

- indemnizatia pentru reducerea timpului de munca ;

- indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca.

Reguli comune pentru utilizarea comunicarii electronice:

-Pentru transmiterea cererilor si/sau documentelor, solicitantul isi exprima acordul in cadrul comunicarii electronice referitor la derularea, prin intermediul serviciului electronic on-line, a intregului proces pentru obtinerea dreptului solicitat, inclusiv asupra transmiterii cererii/formularului si documentelor – anexa pana la primirea inscrisului /deciziei/documentul final care atesta aprobarea dreptului solicitat;

-In urma completarii formularului cu datele necesare, solicitantul va primi automat, pe adresa de e-mail indicata, confirmarea depunerii cererii;

-Dupa verificarea formala de catre angajatul institutiei a elementelor comunicarii electronice si inregistrarea solicitarii in registratura institutiei, acesta va transmite numarul de inregistrare si numele fisierelor atasate receptionate;

-Intervalul de procesare a cererilor depuse prin comunicare electronica coincide cu orarul zilelor lucratoare ale institutiilor, iar in situatia in care cererea este depusa in afara acestui interval, ea se proceseaza in urmatoarea zi lucratoare;

-Prezenta fizica a solicitantului este necesara pentru identificare, la finalul procedurii, in vederea depunerii documentelor originale sau a primirii deciziei de stabilire a drepturilor, dupa caz.

-in cazul in care inscrisul/decizia/documentul final care atesta solutionarea cererilor nu a putut fi predat personal solicitantului de catre reprezentantul institutiei, acestea pot fi transmise – la cererea ulterioara a solicitantului - si prin posta, prin posta electronica cu semnatura calificata sau se poate ridica de la sediul institutiei, in urma unei programari prealabile;

Reguli specifice:

-In cazul in care solicitantul dispune de o semnatura electronica calificata sau stabilita de institutia publica implicata conform art.5 alin. (2) din OUG nr.38/2020 privind utilizarea inscrisurilor sub forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, acesta o poate folosi in locul semnaturii olografe si in locul prezentei fizice, pentru asumarea documentelor necesare nemaifiind necesara deplasarea la sediul institutiei (CNPP sau CTP). Institutiile au obligatia sa utilizeze semnatura electronica calificata sau sa aplice un sigiliu calificat, asigurand accesul angajatilor la acestea. Documentele transmise prin semnatura calificata pot fi transmise in format .PDF, .XML sau .CMS.

-In cazul solicitarilor adresate sub semnatura electronica calificata, inscrisul/decizia/documentul final care atesta solutionarea cererilor pot fi comunicate prin e-mail sau pot fi descarcate din contul deschis pe PORTAL.

-In cazul in care solicitarea de creare a contului on-line pentru o persoana fizica sau juridica se face prin mandatar sau prin reprezentant legal, dupa caz, acesta are obligatia de a furniza datele proprii de identificare, actul de identitate si documentul care atesta calitatea de reprezentant legal sau mandatar.

Procedura programarii prealabile

Dupa inregistrarea si analizarea cererii si a documentelor anexate, institutia solicita, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea acestora, completarea setului de documente in urmatoarele cazuri exceptionale:

a)identificarea unor inadvertente intre informatiile din documentele transmise si cele din bazele de date ale altor institutii la care autoritatea administratiei publice centrale sau locale ce asigura acordarea dreptului are acces pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a criteriilor de acordare a drepturilor;

b) situatiile in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau daca pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor de eligibilitate;

c) prezentarea unor documente, in original in conformitate cu legislatia specifica si normele de aplicare a acesteia.

Personalul cu atributii de inregistrare a solicitarilor, din dispozitia compartimentelor de specialitate, comunica solicitantului ziua, ora si locatia la care sa se prezinte pentru a avea loc interactiunea in scopul completarii documentatiei;

Comunicarea se realizeaza electronic, prin adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea sau telefonic, daca a fost indicat un numar de contact;

Institutiile organizeaza preluarea distincta a solicitantilor cu programare prealabila, intr-un loc special amenajat.

In cadrul interactiunii, personalul cu atributii specifice:

-va proceda la identificarea persoanei;

-va prelua documentele solicitate si le va inregistra, conexandu - le la cererea initiala;

-va prelua originalul documentelor, acolo unde este cazul si le va inregistra, conexandu-le la cererea initiala;

In situatia in care se va apela la procedura programarii prealabile, nu va mai fi nevoie de prezenta fizica a solicitantului pentru identificare, la finalul procedurii.