Aflati informatii despre indemnizatiile prevazute de legi speciale documentele necesare :

-         legea nr. 189 / 2000

-         legea nr. 309 / 2000

-         legea nr. 578 / 2004

 

Conform dispozitiilor legii nr. 189 / 2000 privind aprobarea <LLNK 11999   105130 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11990   118 411821   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, beneficiaza de indemnizatie urmatoarele categorii de persoane:

- persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

a)    a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;

b)     a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;

c)    a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;

d)    a facut parte din detasamentele de munca fartata;

e)    a fost supravietuitoare a trenului mortii;

f)      este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasatorit;

g)    a fost evacuata din locuinta pe care o detinea;

- sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

- copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate

 

Actele necesare in vederea obtinerii indemnizatiei sunt:

In cazul titularului:

- cerere;

- buletin de identitate (carte de identitate) - copie si original;

- certificat de nastere - copie si original;

- cupon de pensie;

- hotararea privind recunoasterea calitatii de beneficiar al Legii 189 / 2000

 

In cazul sotului supravietuitor:

- cerere;

- buletin de identitate (carte de identitate) - copie si original;

- certificat de nastere - copie si original;

- cetificat de casatorie - copie si original;

- certificat de deces - copie si original;

- cupon de pensie;

- hotararea privind recunoasterea calitatii de beneficiar al Legii 189 / 2000

 

Cererea se depune la sediul Casei Judetene de Pensii Braila, ghiseul nr. 14, parter, in orice zi de luni pana joi, intre orele 8,30 - 12,30

Conform Legii nr. 309 / 2000 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, modificata si completata, beneficiaza de aceste drepturi urmatoarele categorii de persoane:

- persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.

- sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti anterior, va beneficia de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, daca ulterior nu s-a recasatorit.

 

Actele necesare in vederea obtinerii indemnizatiei:

In cazul titularului:

- cerere;

- buletin de identitate (carte de identitate) - copie si original;

- certificat de nastere - copie si original;

- cupon de pensie;

- hotararea pentru recunoasterea drepturilor prevazute de Legea nr. 309 / 2002

 

In cazul sotului supravietuitor:

- cerere;

- buletin de identitate (carte de identitate) - copie si original;

- certificat de nastere - copie si original;

- cupon de pensie;

- certificat de casatorie - copie si original;

- certificat de deces al sotului - copie si original;

- hotararea pentru recunoasterea drepturilor prevazute de Legea nr. 309 / 2002

 

Cererea se depune la ghiseul nr. 14, parter, in orice zi de luni pana joi, intre orele 8,30 – 12,30

 

Conform Legii 578 / 2004 modificata si completata, beneficiaza de ajutorul lunar, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, in conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

 

Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1) este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare;

2) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

3) nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;

4) durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;

5) nu se afla in una dintre situatiile prevazute la <LLNK 1200019 10 202   5 38>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) are domiciliul pe teritoriul Romaniei.

 

Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:

a) 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor legale in vigoare <LLNK 1200019 10 2010 17> sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;

b) 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

In situatia in care durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional.

In cazul in care durata căsătoriei cu soţul decedat a fost de cel puţin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

a) 113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor in vigoare sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;

b) 44 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc, astfel:

Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor in vigoare sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori, a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

  • 57 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
  • 68 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
  • 80 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
  • 91 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
  • 102 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.

 

 

 

 

Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

  • 22 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
  • 27 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
  • 31 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
  • 36 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
  • 40 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.

 

 

 

 

 

 

Actele necesare in vederea acordarii ajutorului lunar sunt:

a) cererea de acordare a ajutorului lunar;

b)copia buletinului de identitate sau a cărţii de identitate din care să rezulte codul numeric personal;

c) copia certificatului de naştere al soţului supravieţuitor;

d) copia certificatului de căsătorie;

e) copia certificatului de deces al soţului decedat;

f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a soţului decedat;

g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii a cererii de pensionare a soţului supravieţuitor;

h) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la <LLNK 1200019 10 2025 38> art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că nu s-a recăsătorit după decesul soţului şi că nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, după caz.

 

Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la sediul Casei Judetene de Pensii Braila in orice zi de luni pana joi intre orele 8,30 – 12,30 la ghiseul nr. 14, parter.