NOU! Nota cu privire la indemnizatia de incapacitate temporara de munca--> click aici

 

 

Precizari privind plata indemnizatiilor

 

  • Angajatorii calculeaza si platesc asiguratilor indemnizatiile prevazute de lege  conform art. 19 din Legea nr 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

  • Recuperarea de catre angajator a cheltuielilor reprezentand indemnizatii se realizeaza dupa confirmarea caracterului de munca al accidentului sau declararea bolii.

 

 

 

 

Documentele justificative necesare decontarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sunt urmatoarele:

 

1.    Cerere privind solicitarea drepturilor (conform model) --> click aici;

2.    Avizul dosarului de cercetare de catre inspectoratul teritorial de munca/inspectia muncii dupa caz - copie;

3.    Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii.......... anul........(conform model) -->click aici;

4.    Adeverinta privind castigul brut realizat lunar(conform model) -->click aici;

5.    Exemplarul al – 2-lea (roz) al tuturor certificatelor de concedii medicale aferente lunii pentru care se solicita restituirea de sume din FAMBP, precum si cele cu valoare “0” de recuperat(concediu medical initial suportat in totalitate de catre angajator);

6.    “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D 112)- anexa 1.1. si anexa 1.2” – in copie, precum si recipisa cu validarea declaratiei 112 (conform cu originalul) –declaratia aferenta lunii pentru care se platesc veniturile/indemnizatiile;

7.    Copie conform cu originalul dupa certificatele medicale.