Declaratia nominala de asigurare se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, la organul fiscal competent.

 

In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor nominale de asigurare, indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice, care au calitatea de angajatori, sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa.

 

Pentru perioadele anterioare datei de 01.01.2011, declaratiile nominale de asigurare si declaratiile nominale de asigurare rectificative, se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, insotite de o nota justificativa intocmita de catre angajator.