COMUNICAT APLICATIE RODPA1

INFORMARE PRIVIND EMITEREA DOCUMENTELOR PORTABILE A1 SI A CERTIFICATELOR DE ATESTARE A LEGISLATIEI APLICABILE INCEPAND CU DATA DE 08.01.2024

Aplicatia RODPA1

La data de 29 noiembrie 2023, Casa Nationala de Pensii Publice a lansat aplicatia RODPA1, realizata in cadrul proiectului "Eficientizarea activitatii CNPP pentru determinarea legislatiei aplicabile lucratorilor migranti, la nivelul sistemului public de pensii din Romania", finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului a constat in adoptarea unor masuri de simplificare a furnizarii serviciului de eliberare a documentului portabil A1 si a certificatelor de atestare a legislatiei aplicabile catre beneficiari, prin implementarea unor sisteme informatice inovative menite sa reduca povara administrativa asupra cetatenilor si mediului de afaceri.

Noua aplicatie RODPA1 asigura interconectari cu bazele de date ale altor institutii publice din Romania, cum ar fi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Oficiul National pentru Registrul Comertului (ONRC) si Inspectia Muncii (IM).

Platforma informatica integrata ce sustine aplicatia RODPA1 este formata din echipamentele electronice de ultima generatie.

RODPA1 va deveni functionala incepand cu 8 ianuarie 2024, cand cererile pentru documentul portabil A1 si pentru certificatele de atestare a legislatiei aplicabile vor putea fi incarcate exclusiv in aceasta aplicatie ROPDA1.

Aplicatia RODPA1 va putea fi accesata pe urmatorul link: https://www.cnpp.ro/a1

In mod concret, fiecare solicitant (persoana juridica sau persoana fizica) va trebui sa isi creeze un cont pe portalul CNPP - https://www.cnpp.ro/web/10180/211, prin intermediul caruia va incarca, in cadrul aplicatiei RODPA1, documentele si informatiile necesare instrumentarii cererilor de determinare a legislatiei aplicabile, va primi automat un numar de inregistrare al cererii depuse si va fi informat, in orice moment, despre stadiul de instrumentare a cererii.

Odata incarcate, informatiile vor fi coroborate cu bazele de date ale CNPP, ANAF, ONRC si IM, iar formularele A1 vor fi generate si semnate electronic, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de cadrul legal aplicabil in domeniu, putand fi regasite in contul creat pe portalul CNPP.

In caz contrar, solicitantul va primi un raspuns privind necesitatea completarii dosarului electronic sau referitor la neindeplinirea conditiilor legale de obtinere a documentelor portabile A1 ori a altor certificate de atestare a legislatiei aplicabile la momentul de referinta.

Detalii despre modul de utilizare a aplicatiei regasiti in Ghidul Solicitantului ROPDA1.

SURSA: C.N.P.P.