Buletinul informativ al informatiilor de interes public

Informatiile de interes public care se comunica din oficiu:

- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei (Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata, HG 257/2011 – privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, HG 118/2012 – privind aprobarea statutului CNPP, OUG 57/2019, privind Codul Administrativ - partea a IV-a - statutul functionarilor publici;

- structura organizatorica, atributiile departamentelor;

- programul de functionare, programul de audiente al institutiei;

- numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

- coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

- sursele financiare, bugetul, bilantul contabil;

- programele si strategiile proprii;

- lista cuprinzând documentele de interes public;

- lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

- modalitatea de contestare a deciziei institutiei în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Solicitarea informatiilor care nu se comunica din oficiu se poate face:

- în scris, format hârtie sau format electronic (cerere-tip click aici );

- verbal.

 

Informatiile exceptate de la liberul acces:

- informatiile privind activitatile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurente;

- informatiile cu privire la datele personale (nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail, baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, venit realizat, venuit asigurat individual, cuantum prestatii asigurari sociale, etc.);

- baza de date privind asiguratii si beneficiarii sistemului public;

- informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei;

- informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces.