22.06.2016 - Comunicat de presa MMSPSPV, privind acordarea indemnizatiei ci concediului pentru cresterea copilului ->>

22.06.2016 - Comunicat de presa ANPIS, privind acordarea indemnizatiei ci concediului pentru cresterea copilului ->>

28.09.2012 - Mesajul presedintelui C.N.P.P., cu ocazia zilei de 1 octombrie ->>

27.06.2012 - Despre prevederile O.U.G. 125/2011, privind plata contributiilor de asigurari sociale de catre persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, incepand cu 01.07.2012 ->>

18.04.2012 - Comunicat referitor la decizia Curtii Constitutionale privind constitutionalitatea art. 259 alin (2) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii ->>

08/12/2011 - Ordinul Nr.1252 din 24.11.2011, privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale ->>

23/02/2011 - Majorarea punctajelor medii anuale ale pensiilor, conform art. 169 din Legea nr. 263/2010 ->>

25/01/2011 - Precizari referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul beneficiarilor de pensii achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii. ->>

10/01/2011 - Reglementari aduse in sistemul public de pensii prin Legea nr.263/2010- Legea privind sistemul unitar de pensii publice si Legea nr.287/2010 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011. ->>

06/12/2010 - Informatii referitoare la pensionarea anticipata. ->>

15/11/2010 - OUG 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. ->>

01/10/2010 - Mesajul presedintelui Casei Nationale de pensii, cu ocazia zilei internationale a persoanelor varstnice ->>

21/09/2010 - precizari de la M.M.S.S.F. privind OUG 58/2010 ->>

15/09/2010 - OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale. ->>

20/08/2010 - Declaratia de asigurare prevazuta de art.7 din Anexa nr.2 la HG nr. 791/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale. ->>

16/04/2010 - Modificari aduse de Legea 49/ 2010->>

12/02/2010 - Noile criterii de acordare a biletelor de tratament ->>

12/02/2010 - Modificari aduse de legea 12/2010, legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 ->>

27/11/2009 - Precizari privind Legea 329/2009 ->>

01/06/2009 - In atentia angajatorilor care beneficiaza de prevederile O.U.G. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala ->>

01/06/2009 - Modificari aduse in sistemul public de pensii prin Legea nr.19/2009, legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 ->>