Pensie limita de varsta

Pensie de invaliditate

Pensie anticipata

Pensie de urmas

Pensie internationala

Plata pensiilor

Conditii pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta


Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare stagiul minim de cotizare

Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin creşterea varstelor standard de pensionare, conform eşalonarii prevazute in anexa nr. 5 la Legea 263/2010.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat şi pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonarii prevazute in anexa nr. 5 la Legea 263/2010.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat şi pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonarii prevazute in anexa nr. 5 la Legea 263/2010. 

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:

a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare

realizat in conditii

deosebite

(ani impliniti)

Reducerea varstei standard

de pensionare cu:

Ani

Luni

1

-

4

2

-

8

3

1

-

4

1

4

5

1

8

6

2

-

7

2

4

8

2

8

9

3

-

10

3

4

11

3

8

12

4

-

13

4

4

14

4

8

15

5

-

16

5

4

15

5

-

16

5

4

17

5

8

18

6

-

19

6

4

20

6

8

21

7

-

22

7

4

23

7

8

24

8

-

25

8

4

26

8

8

27

9

-

28

9

4

29

9

8

30

10

-

 

b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in conditii speciale:

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat īn condiţii speciale

(ani īmpliniţi)

Reducerea vārstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

-

3

1

6

4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24 si peste

12

-

 

c) cu cate 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate, dupa data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, in situatia persoanelor carora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea in munca, in conditiile prevazute la art. 1, alin. (1), lit a)-c) si la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

Persoanele care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul public de pensii, cat si in sisteme neintegrate acestuia beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in conditiile prevazute la alin. (1), lit. a) si b), numai pentru stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 921/14.11.2019, incepand cu data de 18.11.2019, pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiiu de cotizare realizat in conditii deosebite, se acorda 4 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca

 

Fac exceptie de la prevederile art. 55, alin. (1), lit. a) si b) din Legea nr. 263/2010 persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin:

a) 20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) sau 15 ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a), in cazul īn care activitatea miniera inceteaza ca urmare a obligatiilor pe care si le asuma statul roman in negocierile cu Comisia Europeana, pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 20 de ani;

b) 20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f), pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 15 ani;

c) 25 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e), pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 13 ani.

 

Varsta standard de pensionare redusa conform prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mica decat:

a) 45 de ani, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1), lit. a);

b) 50 de ani, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1), lit. b), cu exceptia balerinilor si acrobatilor, pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati;

c) 50 de ani pentru femei si 52 de anui pentru barbati, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1), lit. c)

 

Stagiul complet de cotizare este:

a) 20 de ani, pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 la alin. (1), lit. a);

b) 25 de ani, pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 la alin. (1), lit. f);

c) 25 de ani, pentru persoanele care au realizat cel putin 25 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 la alin. (1), lit. d) si e);

 

Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b). Aceste persoane beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.

 

Stagiul complet de cotizare este de 15 ani in cazul persoanelor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii, respectiv de 17 ani in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.

 

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:

a) cu 15 de ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 de ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 de ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare;;

 

Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE, nr. 632 din 9 octombrie 2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 995 din 26 noiembrie 2018, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate, constatandu-se ca sintagma "preexistent calitatii de asigurat" cuprinsa in art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este neconstitutionala

 

Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de vārsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare

 

 

Calculul pensiei pentru limita de varsta

 


Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

 

Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

 

In cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determina prin insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de lege, pentru fiecare dintre situatiile respective.

 

Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.

 

Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea caştigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la caştigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.

 

In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile legii se corecteaza cu raportul dintre contributia datorata la sistemul public de pensii şi contributia prevazuta de lege pentru conditii normale de lucru.

 

Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat caştigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul caştig salarial mediu brut comunicat.

 

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:

a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatia in care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate.;

b) 25% din caştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, in situatiile in care persoana :

·                                 - a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

·                                 - a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

·                                 - a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in situatiile in care persoana a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca şi boli profesionale;

 

Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%.

Majorarea punctajului lunar nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala.

 

Persoanele care au desfaşurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I şi a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfaşurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:

a) cu 25% pentru perioadele in care au desfaşurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele in care au desfaşurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii;

 

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel:

pe langa salariile tarifare de incadrare se au in vedere şi sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare şi care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.

 

Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este urmatorul:

a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;

- 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;

- 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;

- 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani;

- 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;

- 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;

- 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;

- 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.

Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare.

 

Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevazute in anexa nr. 15 la Normele metodologice.

 

Adeverinta prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada in care s-a desfaşurat activitatea, cu indicarea datei de incepere şi de incetare a acesteia;

d) functia, meseria sau specialitatea exercitata;

e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;

f) perioada in care a primit sporul şi temeiul in baza caruia s-a acordat.

Adeverintele vor avea numar şi data de inregistrare, ştampila unitatii emitente, precum şi semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

 

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 şi data intrarii in vigoare a Legii 263/2010, se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, aşa cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala.

 

Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;

d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

 

Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

 

 

Termenul de depunere a documentatiei
pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta


Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii şi se acorda de la data inregistrarii cererii.

In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii cu exceptia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

 

In situatia in care data indeplinirii conditiilor de pensionare coincide cu o zi de sarbatoare legala, de repaos saptamanal sau cand serviciul este suspendat, cererea de pensionare, impreuna cu actele necesare, se poate depune in prima zi lucratoare ce urmeaza, fiind considerata depusa in termen. Termenele prevazute de lege pentru depunerea şi solutionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", in sensul ca nu se iau in calcul ziua cand incep sa curga şi nici ziua in care s-au sfarşit. In situatia in care ultima zi este o zi nelucratoare, respectiv zi de sarbatoare legala, de repaus saptamanal sau cand serviciul este suspendat, termenul se va prelungi pana la sfarşitul zilei lucratoare ce urmeaza.

 

Termenele prevazute de lege pentru depunerea şi solutionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", in sensul ca nu se iau in calcul ziua cand incep sa curga şi nici ziua in care s-au sfarşit. In situatia in care ultima zi este o zi nelucratoare, respectiv zi de sarbatoare legala, de repaus saptamanal sau cand serviciul este suspendat, termenul se va prelungi pana la sfarşitul zilei lucratoare ce urmeaza.

 

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

Decizia cuprinde temeiurile de fapt şi de drept in baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

In termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului.

 

 

Acte necesare pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta


Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competenta teritorial in functie de domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.

Solicitantul poate fi persoana indreptatita, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procura speciala, in situatia in care este mandatat şi sa incaseze drepturile de pensie.

Prin domiciliul persoanei solicitante se intelege locul unde o persoana işi are locuinta statornica sau principala şi se dovedeşte cu actul de identitate.

 

Actele necesare pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta sunt:

·                                 cerere tip pentru inscrierea la pensie ;

·                                 carnetul de munca (original şi copie);

·                                 carnetul de munca pentru membrii CAP (original şi copie);

·                                 carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original şi copie);

·                                 alte acte prevazute de lege privindvechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

·                                 actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de casatorie (original şi copie);

·                                 livretul militar (original şi copie);

·                                 diploma de absolvire a invatamantului universitar (original şi copie) şi adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor şi faptul ca acestea au fost urmate la zi;

·                                 dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfaşurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

·                                 adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

·                                 adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale şi/sau alte conditii (original);

·                                 procura speciala , pentru mandatar (original şi copie);

·                                 acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990 , republicat, şi/sau al Legii recunoştintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum şi fata de persoanele care şi-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare;

·                                 adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);

 

Procura speciala urmeaza sa fie emisa in urmatoarele conditii :

·                                 Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:

o                                                        in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;

o                                                        in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridical bilaterala in acest domeniu, procura este valabilafara nici o alta formalitate.

·                                 Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei

 

·                                 Atat pentru cetatenii straini , cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.

 

·                                 Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele documente:

-numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie;

-numele, prenumele, datele de identificare ale mandatarului;

-obiectul mandatului( intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contuluicurent personal, incasarea pensiei pentru plati restante, semnarea extrasului de cont);

-precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusive cea de a anunta in termen casei de pensiiiorice schimbare intervenita in situatia titularului , de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

 

Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila ( cand este cazul) vor fi traduse si legalizate.

Procura este valabila 18 luni.