LEGISLATIE APLICABILA

Incepand cu data de 01.01.2007, data aderarii la Uniunea Europeana, Romania aplica prevederile regulamentelor comunitare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, si anume Regulamentul (CEE) nr. 1408 / 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul comunitatii si Regulamentul nr.574/1972 care stabileste modalitatiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Incepand cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala modificata si completata prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

Legea nr.263 / 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare.

 

PE CINE VIZEAZA?

Regulamentele vizeaza cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, dupa cum urmeaza:

·       Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elvetia

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de batranete ( limita de varsta, anticipata, anticipata partiala), de invaliditate si de urmas, persoana indreptatita se adreseaza unei singure institutii, cererea astfel depusa fiind valabila pentru toate institutiile la legislatia carora persoana respectiva a fost supusa.

Cererile se depun la institutia de la locul de resedinta astfel:

- daca solicitantul locuieste pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;

- daca solicitantul are domiciliul stabil in judetul Braila, cererea se depune dupa caz la Casa Judeteana de Pensii Braila.

 

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

·       formularul de cerere E 202 ;

·       formularul E 207 ;

·       declaratia pe propria raspundere ;

·       copie dupa actul de identitate romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;

·       carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;

·       adeverinţă privind sporurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

·       denumirea unitatii

·       perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca

·       functia, meseria sau specialitatea exercitata

·       denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,

·       perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

·       adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

·       adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008,  angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate

·       formularul de cerere E 204 ;

·       formularul E 207 ;

·       documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;

·       declaratia pe propria raspundere ;

·       copie dupa actul de identitate romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;

·       carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       diploma de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;

·       adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

·       denumirea unitatii

·       perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca

·       functia, meseria sau specialitatea exercitata

·       denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,

·       perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

·       adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

·       adeverinţa privind condiţiile de munca speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de urmas:

·       formularul de cerere E 203 ;

·       formularul E 207 ;

·       declaratia pe propria raspundere urmasi ;

·       adeverinţa de studii (elev sau student);

·       copie dupa actul de identitate romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;

·       carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat ;

·       livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       diploma de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant al sustinatorului decedat;

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC IN JUDETUL BRAILA

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

·       formularul de cerere E 202

·       formularul E 207

·       documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie

·       copie act de identitate

·       carnetul de munca ( original şi copie ) ;

·       alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate ;

·       livretul militar (original şi copie );

·       diploma de studii (original şi copie ) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învaţamant universitar în stainatate este necesara dovada recunoaşterii acestora ;

·       adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

·       Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

o      denumirea unitatii

o      perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca

o      functia, meseria sau specialitatea exercitata

o      denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,

o      perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

o      adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

·       adeverinţa privind condiţiile de munca speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate

·       formularul de cerere E 204 ;

·       formularul E 207 ;

·       documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie

·       copie acte identitate;

·       decizia medicala de încadrare în grad de invaliditate, emisa de ilitar expert al asigurarilor sociale;

·       carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;

·       diploma de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;

·       adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

o      denumirea unitatii

o      perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca

o      functia, meseria sau specialitatea exercitata

o      denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,

o      perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

o      adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

·       adeverinţa privind condiţiile de munca speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de urmas: 

·       formularul de cerere E 203 ;

·       formularul E 207 ;

·       documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie

·       declaratia pe propria raspundere urmasi ;

·       adeverinţa de studii (elev sau student);

·       copie acte identitate;

·       carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat ;

·       livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;

·       diploma de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant al sustinatorului decedat;

 

RECALCULAREA PENSIEI NATIONALE  

Persoanele care au desfasurat, respectiv desfasoara activitati profesionale in alte state membre pe perioada in care beneficiaza de drepturi de pensie nationala din sistemul public de pensii din Romania pot solicita revizuirea acestora, prin luare in considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei altui stat membru.

Documente necesare

·       formularul de cerere E 202 ;

·       formularul E207.

·       cupon de pensie ;

·       documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie

·       actul din care rezulta numarul personal de identificare.

CALCULUL DREPTURILOR DE PENSIE

Conform art.46 din Regulamentul 1408/71, casa teritoriala de pensii calculeaza doua pensii (dublu calcul) :

·       o pensie nationala – prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat in Romania ;

·       o pensie comunitara – luand in considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant in toate statele membre.

Dupa efectuarea dublului calcul (cel al pensiei nationale si cel al pensiei comunitare) se compara cele doua pensii si se acorda pensia stabilita in cuantum mai avantajos.

Pensia nationala se calculeaza potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare, valorificandu-se exclusiv stagiul de cotizare realizat in Romania. (vezi capitolul stabiliri pensii)

La stabilirea pensiei comunitare se aplica regulile de totalizare, fiind luate in considerare perioadele de asigurare realizate in toate statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, respectiv :

§                               stagiul de cotizare realizat in Romania, pe baza documentelor prevazute de legislatia romana in vigoare ;

§                               perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant in celelalte state membre, pe baza formularului E 205 comunicate de institutiile competente din celelalte state membre.

Stabilirea pensiei comunitare se realizeaza in doua etape :

·       se calculeaza pensia teoretica, prin luarea in considerare a totalului perioadelor de asigurare, prin aplicarea formulei nationale de calcul ;

·       se calculeaza pensia efectiva ( proratizata, proportionalizata) aferenta perioadelor de asigurare realizate in Romania.

Pensia teoretica se stabileste tinand cont de totalul perioadelor de asigurare (stagiul de cotizare realizat in Romania si perioadele de asigurare realizate in celelalte state membre).

Pensia efectiva, aferenta stagiului de cotizare realizat in Romania, se obtine prin inmultirea pensiei teoretice cu raportul dintre stagiul de cotizare realizat in Romania si perioadele de asigurare realizate in toate statele membre.

Dupa efectuarea calculului pensiei nationale si cel al pensiei comunitare, se compara cele doua pensii si se acorda pensia stabilita in cuantum mai avantajos.

Daca solicitantul nu indeplineste conditiile de acordare a unei categorii de pensii utilizandu-se exclusiv stagiul de cotizare din Romania, nu se mai efectueaza un dublu calcul, ci se determina numai pensia comunitara.

Majorarea pensiei comunitare prin luarea in considerare a perioadelor de asigurare voluntara care nu au fost valorificate din cauza suprapunerii cu perioade de asigurare obligatorie

- conform prevederilor art.15 alin 1 lit b) din Regulamentul 574/72, in cazul in care o perioada de asigurare obligatorie se suprapune cu o perioada de asigurare voluntara sau facultativa, se valorifica numai perioada de asigurare realizata in baza asigurarii obligatorii.

- pentru perioadele de asigurare voluntara realizate in Romania, in baza unui contract de asigurare, care se suprapun cu o perioada de asigurare obligatorie realizata in alt stat membru, se calculeaza punctajul mediu anual conform legislatiei romane, punctaj care este aditionat punctajului mediu anual aferent pensiei comunitare