Pensie limita de varsta

Pensie de invaliditate

Pensie anticipata

Pensie de urmas

Pensie internationala

Plata pensiilor

Conditii pentru obtinerea unei pensii anticipate si a unei pensii anticipate partial

Conditii pentru obtinerea unei pensii anticipate si a unei pensii anticipate partial


Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate de tipul armata, facultate, pensie de invaliditate

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.

Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partial nu se iau in considerare perioadele asimilate de tipul armata, facultate, pensie de invaliditate.

Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare.Aceste prevederi se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.

Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

 

Calculul pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale


Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta.

 

Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

 

 

Termenul de depunere a documentatiei pentru inscrierea la pensie anticipata si anticipata partial


Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii si se acorda de la data inregistrarii cererii.

 

In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

 

In situatia in care data indeplinirii conditiilor de pensionare coincide cu o zi de sarbatoare legala, de repaos saptamanal sau cand serviciul este suspendat, cererea de pensionare, impreuna cu actele necesare, se poate depune in prima zi lucratoare ce urmeaza, fiind considerata depusa in termen. Termenele prevazute de lege pentru depunerea si solutionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", in sensul ca nu se iau in calcul ziua cand incep sa curga si nici ziua in care s-au sfarsit. In situatia in care ultima zi este o zi nelucratoare, respectiv zi de sarbatoare legala, de repaus saptamanal sau cand serviciul este suspendat, termenul se va prelungi pana la sfarsitul zilei lucratoare ce urmeaza.

 

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

 

Decizia cuprinde temeiurile de fapt si de drept in baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

 

In termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului.

 

Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.