PRECIZARI REFERITOARE LA MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA INTRODUSE PRIN OUG NR. 181/2020

Potrivit prevederilor OUG nr.181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, executarea silita prin infiintarea popririi a creantelor bugetare, in baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscale locale si casele teritoriale de pensii ramāne suspendata sau nu incepe pāna la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

Sunt avute in vedere popririle dispuse in baza titlurilor executorii emise/realizate de catre:

- organul fiscal central, in vederea executarii silite a creantelor datorate bugetului general consolidat;

- organele fiscale locale, in vederea executarii silite a creantelor datorate bugetelor locale;

- casele teritoriale de pensii, in vederea recuperarii creantelor bugetare reprezentānd debite provenite din prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale pentru care s-a luat masura recuperarii prin retinere/compensare;

La data publicarii OUG nr.181/2020 prestatiile aferente lunii noiembrie a.c. erau deja comunicate la plata, insa trebuie precizat ca sumele retinute in luna noiembrie vor fi restituite odata cu plata drepturilor aferente lunii decembrie 2020.

Pentru aplicarea acestei masuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor