PRECIZARI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR OUG NR. 108/2020

Prin intrarea in vigoare a OUG nr.108/2020, noi locuri de munca sunt recunoscute ca locuri de munca in conditii speciale, in intelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Sunt avute  in  vedere urmatoarele activitati din industria de armament: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor; fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii, locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin in contact direct cu acestia; operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice; delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.

De asemenea, perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati in locurile de munca de mai sus si care - conform legislatiei anterioare au fost incadrate in grupa I de munca, este asimilata stagiului de cotizare realizat in conditii speciale de munca.

Beneficiile acestor dispozitii sunt:

- Reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfasurat cel putin 25 de ani activitati in locurile de munca mai sus mentionate;

- Utilizarea,  la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat in aceste conditii.

Cine poate beneficia de dispozitiile acestui act normativ?

- Persoanele care solicita deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrarii in vigoare a actului normativ in discutie si care au desfasurat activitatile mentionate mai sus;

- Persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfasurat activitatile enuntate mai sus, valorificate in conditii speciale potrivit declaratiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate in grupa I de munca) si care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie in baza OUG nr. 108/2020.

IMPORTANT!

- Drepturile de pensie recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare solicitarii

- Pentru recunoasterea acestor perioade ca fiind lucrate in conditii speciale persoana interesata trebuie sa depuna adeverinta eliberata de angajatorul la care a lucrat sau, dupa caz, de catre detinatorul legal al arhivelor acestuia

Modelul adeverintei poate fi descarcat - click aici