INFORMATII DESPRE PREVEDERILE O.U.G. Nr.100/2008

 

Inlaturarea unor inechitati aparute prin aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000 pentru categoriile de pensionari care – pana la data de 01.04.2001 – au desfasurat activitati in fostele grupe I si/sau a  II - a de munca.

Aceste inechitati au fost generate de faptul ca formula tehnica de calcul reglementata prin Legea nr. 19/2000, nu permitea utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, si, implicit, a cuantumului pensiei, a sporurilor suplimentare acordate la vechimea totala in munca, de 6 luni pentru fiecare an de vechime in grupa I de munca si, respectiv, de 3 luni pentru fiecare an de vechime in grupa a II-a de munca, sporuri recunoscute de legislatia specifica, in vigoare pana la data de 1.04.2001.

Aceste sporuri sunt considerate, sub incidenta prevederilor Legii nr. 19/2000, doar un bonus la stagiul de cotizare realizat, dar, ele nefiind perioade contributive, nu pot duce la cresterea punctajului total al asiguratului, in aceste perioade el nerealizand venituri.

Astfel, spre exemplu, intr-un an de activitate desfasurata in grupa I de munca, unui asigurat i se ia in calcul un stagiu de cotizare de 1 an si 6 luni, dar punctajul se calculeaza doar pentru un an, adica numai pentru perioada cat a avut venituri salariale, pentru care s-a calculat contributia de asigurari sociale prevazuta de lege.

Persoanele care, pana la data de 01.04.2001, au lucrat cel putin 5 ani in fostele grupe I si/sau a II a de munca si care s-au pensionat atat in baza legislatiei anterioare, cat si in baza prevederilor Legii nr.19/2000. Aceste persoane, conform art.16 din Legea nr.3/1977, au beneficiat de un bonus la vechimea in munca de:

-6 luni pentru fiecare an lucrat in grupa I de munca,

-3 luni pentru fiecare an lucrat in grupa a II a de munca.

Acest bonus a fost definit de O.U.G. nr. 100/2008   ca fiind “spor acordat pentru vechimea realizata in grupa I sau  II de munca.”

Acest spor la vechime a fost luat in considerare:

- la calculul vechimii necesare deschiderii dreptului la pensie, anterior datei de 1.04.2001;

- la calculul vechimii totale in munca utilizate la stabilirea pensiilor anterior datei de 01.04.2001;

- la calculul stagiului complet de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie,  ulterior datei de 1.04.2001;

- la reducerea varstelor de pensionare, atat anterior cat si ulterior datei de 1.04.2001.

- in procesul de recalculare a pensiilor, conform O.U.G nr.4/2005 aprobata prin Legea nr.78/2005;

Pentru acest bonus la vechime (stagiu de cotizare) nu s-a acordat insa punctaj. Cu alte cuvinte, in contextul anterior adoptarii acestei masuri, acest bonus nu avea influenta asupra cuantumului pensiei, deoarece Legea nr.19/2000 – in comparatie cu prevederile Legii nr.3/1977, nu mai continea astfel de dispozitii. Legea nr. 19/2000 a mentinut insa beneficiul reducerii varstei de pensionare, sub rezerva realizarii stagiului complet de cotizare.

Persoane care nu au  beneficiat de prevederile OUG 100/2008:

- Persoanele care au lucrat mai putin de 5 ani in grupa I si/ sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare Legii nr.19/2000;

- Persoanele pensionate anterior datei de 01.04.2001 pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie s-au aplicat prevederi mai avantajoase referitoare la vechimea in munca, prevazute de actele normative in vigoare la data pensionarii (de ex. H.G.267/1990, H.G.610/1990, H.G.407/1990, etc.);

- Persoanele pensionate sau care urmeaza a se pensiona conform Legii nr.19/2000 si pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie se utilizeaza alte stagii de cotizare, in raport de data nasterii, decat cele prevazute in anexa nr. 3 la lege (de ex. conditii speciale de munca prevazute la art.20 din Legea nr.19/2000 sau in Legea nr.226/2006, persoanele care au realizat stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat).

Aceste categorii de persoane au fost, sunt, si vor fi avantajate la calculul pensiei prin luarea in calcul a unui stagiu de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, mai mic decat stagiul complet de cotizare.

Noul act normativ completeaza Legea nr.19/2000 in sensul ca, pentru sporul

acordat pentru vechimea realizata in grupa I sau a II-a de munca, se acorda un punctaj anual:

- de 0,50 pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I de munca,

- de 0,25 pentru fiecare an de spor in cazul grupei a II-a de munca.

Plata noilor drepturi rezultate din aplicarea O.U.G. nr. 100/ 2008 se va face in 4 etape, dupa cum urmeaza:

 

I. In octombrie 2008, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana in anul 1990 inclusiv;

                                II.          In februarie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1991 – 1996 inclusiv;

                              III.          In iunie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1997 – 31 martie 2001, inclusiv;

                              IV.          In octombrie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada  01 aprilie 2001- 30 septembrie 2008, inclusiv.

 

     Pana la aceasta data au beneficiat de prevederile O.U.G. nr.100/2008:

              Transa I – 4.994 pensionari;

              Transa II – 7.525 pensionari.

     In luna iunie 2009 inca 7.806 pensionari vor beneficia de un punctaj mediu anual al pensiei  majorat.