08/11/2012 Tarulescu Rodica: Sotul meu a suferit luna aceasta o operatie de inlocuire cap femural drept. Proteza am cumparat-o personal pentru ca medicul a zis ca spitalul nu are fonduri suficiente. Daca prezentam factura, ni se deconteaza o parte din aceasta suma? Tarulescu Nastase - CNP []

Casa Judeteana de Pensii face rambursari de cheltuieli, doar in cazul in care a fost confirmat caracterul accidentului de munca sau a bolii profesionale, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2002.
Trebuie sa va adresati Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Braila , cu sediul in str. Rosiorilor, nr. 395.
Tel: 0239-62.77.00 , Fax: 0239-62.78.00
e-mail informatii generale: casbr@casbr.ro

16/10/2012 Niculae Florentina: Am lucrat din 1977 pana in 2003 ca angajat la stat.Exista posibilitatea de a plati retroactiv si pana la implinirea varstei de pensie a cotizatiei?

Potrivit art.6 alin.2 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii, se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum și orice persoana care dorește sa se asigure, respectiv sa iși completeze venitul asigurat.
Persoanele isi pot incheia la Casa Judeteana de Pensii un contract de asigurare prin care dobandesc calitatea de asigurat.
La venitul asigurat stabilit se datoreaza o contributie de asigurari sociale de 31.3%. Plata acestei contributii se face lunar in contul deschis de catre Casa Judeteana de Pensii la Trezoreria Braila:
RO70TREZ15122210304XXXXX
Perioada pentru care s-a datorat si achitat contributii de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare pentru persoanele astfel asigurate.
Acte necesare pentru incheierea unui contract de asigurare sociala:
- copie buletin/carte de identitate;
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca:
- nu are contract de munca la o alta firma;
- nu este student;
- nu este militar in termen;
Rezilierea contractului de asigurare din initiativa asiguratului se face cu data cererii.
Nu exista posilibitatea platii retroactive.

24/09/2011 Dinca Gigi: As vrea sa stiu daca societatea la care lucrez [] imi achita CAS-ul la zi. CNP []. Va multumesc.

Potrivit declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat depuse de catre Societatea Cooperativa Nufarul Chiscani, in care dumneavoastra figurati, au fost declarate ca fiind datorate contributii de asigurari sociale in perioadele: 01.02.2008-01.04.2008 (contract individual de munca cu norma intreaga) si 01.04.2008-01.01.2010, 01.03.2010-01.09.2011, (contract individual de munca cu 2 ore/zi, 8 zile lucrate in luna mai 2008).
Mentionam ca aceste perioade constituie pentru dumneavoastra stagiu de cotizare (vechime in munca) in sistemul public de pensii, conform legislatiei in vigoare.

22/09/2011 Dragan Daniel: Incepand cu anul 2006 CJP Braila nu a mai trimis asiguratilor Certificat privind stagiul de cotizare .::Le mai primim ? , sau putem intra in posesia acestora numai contra cost?

La art.. 50 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, si art.35 din H.G. nr.257 din 20 martie 2011, pentru aprobarea Normelor , se precizeaza:
"(1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale.
(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale."
In cazul in care obtinerea punctajelor anuale pentru o anumita perioada de activitate va este necesara, puteti depune o cerere la Casa Nationala de Pensii Publice la care anexati o xero-copie a cartii de identitate care sa aiba mentiunea "conform cu originalul" si semnatura olografa. Aceste informatii au caracter personal (conform Legii nr.677/2001) si vor fi comunicate prin posta la domiciliul (din cartea de identitate).

09/11/2010 Cioroiu Marian: Buna ziua, ma numesc Cioroiu Marian si sunt Persoana fizica autorizata si am un contract de pestari servicii cu o unitate din judetul Braila. Din motive personale nu am depus declaratia de venit si nici nu am platit contibutia la asigurari sociale conform OG 58 din 26.06.2010 pe luna iulie. La sfarsitul lunii septembrie, cand am vrut sa depun declaratia si sa platesc mi s-a raspuns ca acum conform OUG 82 din 8.09.2010 nu mai pot plati contributia pe luna iulie. Neplata contributiei pe luna iulie va duce la penalizare? O pot plati retroactiv?::Va multumesc si astept raspuns .

Potrivit art. 8 din H.G.R. nr. 791/2010, Anexa 2, cu privire la Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din O.U.G. nr.58/2010, declaratiile de asigurare se depun, o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.
Incepand cu data de 10.09.2010, data intrarii in vigoare a O.U.G. 82/2010, obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale revine platitorului de venit.
In consecinta, dumneavoastra ati avut obligatia declararii si efectuarii platii contributiei de asigurari sociale datorata asupra veniturilor de natura profesionala realizate in luna iulie pana la data de 25.08.2010.
Avand in vedere ca actul normativ potrivit caruia dumneavoastra aveati obligatia depunerii declaratiilor de asigurare, respectiv Anexa nr. 2 la H.G.R. nr. 791/2010, a fost abrogat incepand cu data de 10.09.2010, nu mai puteti depune aceste declaratii in prezent.
In ceea ce priveste consecintele care decurg din nedeclararea si neplata contributiilor de asigurari sociale datorate, putem sa precizam ca sunt cele prevazute de nerespectarea prevederilor legale.

03/11/2010 Daniela Priftis: Pentru o perioada ma aflu in Franta, cum pot achita de aici lunar cotizatia pentru pensie. Se poate plati cotizatia pe 3 ani din urma? in acest timp am fost in afara muncii. multumesc pentru raspuns

Până la data de 31 decembrie 2010, persoanele interesate trebuie să încheie un contract de asigurare socială și să plătească contribuțiile aferente perioadei pentru care alege să achite aceste contribuții Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu sau reședință a persoanei interesate sau, după caz, a mandatarului.
Incheierea contractelor se realizeaza la sediul institutiei din Calea Calarasilor nr.19, etaj I , camera 106, intre orele 8,30-12,30. Telefon 0239/612152 interioare 148 sau 119.
Pentru incheierea contractului de asigurare sunt necesare urmatoarele acte:
-copia actului de identitate sau a cartii de identitate;
-procura pentru in cazul persoanei mandatate;
-dosar de incopciat;
-carnetul de munca.
Pentru informatii suplimentare click aici.

20/10/2010 Constantin Ovidiu : Buma ziua.Lucrez cu contract de munca in Italia si platesc contributia de pensie in sistemul de pensii italian.In Romania sint inregistrat ca PFA in alt domeniu de activitate decit serviciul de acolo,realizez venituri pt care platesc impozit in Romania.Intrebarea mea este daca sint obligat sa platesc contributii la pensii in Romania pt PFA .Ce acte trebuie prezentate la Casa de Pensii pt a demonstra ca sint deja asigurat la un sistem de pensii chiar daca este din alta tara,pt a nu mai plati inca o data contributii.Va multumesc.::

Conform Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, au obligatia asigurarii prin declaratie de asigurare sociala persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale.
Din informatiile comunicate de dvs., reiese faptul ca obtineti venituri dintr-o activitate profesionala, respectiv cea de persoana fizica autorizata, iar aceasta impune asigurarea in sistemul public de pensii, conform art. 5, alin IV din lege.
Faptul ca aveti un contract individual de munca in alta tara, nu va exonereaza de la plata obligatiilor legale in Romania, iar acea perioada in care faceti dovada derularii contractului respectiv in Italia va fi valorificata in momentul pensionarii dvs. doar ca stagiu de cotizare, fara punctaj.

24/06/2010 Dorina M : Buna ziua,::M-am inregistrat ca PFA in 2007 [...]::E vreo problema daca nu am incheiat pana acum contract cu Casa de Pensii? Ce acte trebuie sa prezint pentru incheierea contractului?::Multumesc pentru raspuns si v-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta.

Informatii privind conditiile de asigurare puteti obtine la sediul institutiei noastre, etaj I, camera 106, luni-joi intre orele 8.30 - 12.30. Tel. 0239612152 sau 0239611389, interior 148.
De asemenea, sunt afisate pe site-ul institutiei noastre. Click aici.

22/06/2010 Ciucasu Liliana : Daca imi deschid un pfa si imi platesc la casa pensii beneficiez de indemnizatia ptr copil? va multumesc !

De la data de 01.01.2006, indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani se achita de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale a Judetului Braila, Calea Calarasilor nr. 19, Braila, Tel/Fax 0239611498, e-mail: ajps_br@yahoo.com
In ceea ce priveste conditiile de asigurare, informatii puteti obtine la sediul institutiei noastre, etaj I, camera 106, luni-joi intre orele 8.30 - 12.30. Tel. 0239612152 sau 0239611389, interior 148. De asemenea, sunt afisate pe site-ul institutiei noastre.
Click aici.

30/05/2010 Mocanu Ionela Raluca : Buna ziua,::Sunt o mamica din Faurei si as dori sa stiu daca puteti transmite pe e-mail formularul pentru stagiu de cotizare necesar pentru intocmirea dosarului pentru indemnizatie crestere si ingrijire copil.::::Va multumesc!

Pentru obtinerea unei adeverinte privind stagiul de cotizare realizat, conform Deciziei nr. 36 / 2008 modificata si completata, emisa de catre Presedintele C.N.P.A.S. pentru eliberarea la cererea asiguratilor, altii decat pensionarii, se percepe un tarif de 15 lei, suma ce trebuie achitata la casieria institutiei. Plata se poate efectua de luni pana joi, intre orele 08,30-12,30, iar solicitarea unei adeverinte de stagiu se face la registratura Casei Judetene de Pensii, parter, ghiseul 2.

09/03/2010 Petru Neagu : se poate face contract de asigurare pentru o persoana care lucreaza cu contract de munca legal in strainatate, fara ca aceasta peroana sa depuna personal cererea la sediul casei de pensii? Dar contributia lunara se poate transmite on-line sau prin transfer bancar? ::

Conform Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se pot asigura prin contract de asigurare sociala persoanele care doresc sa-si completeze venitul asigurat, inclusiv acele persoane care nu realizeaza venituri din activitati profesionale;
Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.
In ceea ce priveste modalitatile de plata a contributiei de asigurari sociale, aceasta se poate face direct la casieria institutiei, pe baza codului numeric personal al platitorului, sau prin banca, pe baza codului IBAN (cel inscris in formularul de contract), al codului unic de inregistrare al casei teritoriale de pensii si al codului numeric personal al platitorului.

09/02/2010 Primaria Gradistea : Buna Ziua Am dori sa ne informati cu privire la urmatoarea situatie .Avem o cerere a unui asistent personal al persoanei cu handicap care este angajat cu contract de munca iar acesta ne solicita indemnizatie de insotitor am vrea sa stim daca noi ca unitate angajatoare mai platim contributia la CAS sidaca se mai transmit declaratiile catre institutia dumneavoastra.Va multumim si asteptam raspuns.::

Referitor intrebarea dvs, prin care ne solicitati un punct de vedere cu privire la cererea adresata de un asistent personal al unei persoane cu handicap (cerere neatasata solicitarii), de a renunta la contractul individual de munca in schimbul unei indemnizatii de insotitor , va comunicam urmatoarele:
- conform Legii 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aplicabila incepand cu data de 01.01.2010, art. 39, alin. (1), se precizeaza in mod expres urmatoarele : “ contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii ”;
- conform art. 39, alin. (3) din aceeasi lege se precizeaza ca: “ modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii 53/ 2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Legea 448/ 2006 nu prevede optiuni in ceea ce priveste salarizarea asistentilor personali, iar la art. 40 din prezenta lege se stipuleaza faptul ca “ autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care sa suporte salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal ”.
Fata de cele de mai sus, consideram ca optiunea de a renunta la un contract de munca in favoarea unei indemnizatii de insotitor contravine legii si aduce prejudicii asistentului personal, din care cel mai important ar fi pierderea stagiului de cotizare la sistemul public de pensii, precum si pierderea altor drepturi dobandite in baza legii ( concedii, indemnizatii, etc).

06/11/2009 Furtuna Mugur Ciprian : Buna ziua, Sunt salariat al Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Braila.::Prin prezenta va adresez rugamintea de a mi se comunica stadiul actual al contributiei pentru calculul punctului de pensie. Pana in urma cu 2 ani primeam o situatie anuala referitoare la contributiile achitate si punctajul anual aferent. Mentionez ca am optat si pentru contributia la Fondul de pensii AIG. [...]::

1. Pentru a obtine o adeverinta de stagiu de cotizare este necesar sa va adresati la sediul institutiei noastre, str. Calea Calarasilor nr. 19, ghiseul nr. 14 parter, completand in prealabil un formular pe care tot noi il vom pune la dispozitia dumneavostra. Ne pare rau dar in cazul in care adeverinta nu va este necesara pentru o situatie stabilita de lege ( pensionare, ) ci pur si simplu pentru informarea dumeavostra aceasta se va taxa conform reglementarilor CNPAS.

2. Obligatia transmiterii catre asigurati a certificatelor de stagiu de cotizare este, conform legii, exclusiv a CNPAS. Nu cunoastem motivele pentru care aceasta nu a transmis aceste certificate in acest an dar suntem convinsi ca avem de-a face cu motive temenice. Totodata va putem informa ca in acest moment se afla in derulare operatiunea de validare a datelor la nivel national asa ca, suntem siguri, in curand veti primi un nou certificate de stagiu de cotizare cuprinzand informatii de la data de 01.04.2001 si pana la ultimul an pentru care exista validate informatii complete.