Codul de conduita al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Casei Judetene de Pensii Braila --> click aici

 

 

Informare privind comunicarea de informatii referitoare la incalcari ale legii la nivelul cadrul Casei Judetene de Pensii Braila --> click aici

 

 

Raport evaluare a modului de implementare a planului de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2023--> click aici

Raport evaluare a modului de implementare a planului de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2022--> click aici

 

Plan de integritate pentru implementarea S.N.A. 2021-2025 in anul 2023 --> click aici

 

Declaratie de aderare la S.N.A. - 2020 --> click aici

 

Declaratie de aderare la S.N.A. - 2021-2025 --> click aici

 

Plan de integritate pentru implementarea S.N.A. 2021-2025 --> click aici

Plan de integritate pentru implementarea S.N.A. 2016-2020 --> click aici

 

 

Proces verbal privind bunurile primite cu titlu gratuit la nivelul C.J.P. Braila - 2023--> click aici

Proces verbal privind bunurile primite cu titlu gratuit la nivelul C.J.P. Braila - 2022--> click aici

Proces verbal privind bunurile primite cu titlu gratuit la nivelul C.J.P. Braila - 2021--> click aici

Proces verbal privind bunurile primite cu titlu gratuit la nivelul C.J.P. Braila - 2020--> click aici

 

 

Raport evaluare incidente de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2023--> click aici

Raport evaluare incidente de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2022--> click aici

Raport evaluare incidente de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2021--> click aici

Raport evaluare incidente de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2020--> click aici

 

 

Situatia incidentelor de integritate la nivelul CJP Braila - 2023 --> click aici

Situatia incidentelor de integritate la nivelul CJP Braila - 2022 --> click aici

Situatia incidentelor de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2021--> click aici

Situatia incidentelor de integritate la nivelul C.J.P. Braila - 2020--> click aici

 

Mecanismul de raportare a incalcarilor legii--> click aici