Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Conform Legii 346/2002 cu modificarile şi completarile ulterioare, asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia sociala a salariaţilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca şi a bolilor profesionale.

Angajatorii au obligatia sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii declaratia pe propria raspundere, atat pe suport electronic, cat si pe suport de hartie, semnata si stampilata, conform prevederilor legii sus mentionate, precum si ale Ordinului nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Formular declaratie fond risc

Model completare declaratie fond risc

Declaratie in format electronic