Model de declaratie pe proprie raspundere pentru studentii beneficiari ei unei pensii de urmas --> click aici

 

Model de cerere care trebuie completat pentru transmiterea in contul on-line sau pe e-mail a documentului de informare cu privire la sumele platite prin intermediul caselor teritoriale de pensii in cont curent sau in cont de card --> click aici

 

Declaratie acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal --> click aici

 

Model 1 adeverinta prevazuta de Legea 74 din 2022 - click aici

Model 2 adeverinta prevazuta de Legea 74 din 2022 - click aici

 

Formulare declaratii - in atentia copiilor beneficiari ai unei pensii de urmas - click aici

 

Cerere tip in vederea obtinerii drepturilor prevazute de Ordonanta de Guvern nr. 105/1999, cu modificarile si completarile aduse prin legea nr. 154/2021 - click aici

 

Cerere pentru notificarea calitatii de neasigurat (pentru lucratorii sezonieri in Germania) - click aici

 

Model contract si act aditional conform prevederilor OUG 163/2020 - click aici

Model declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OUG 163/2020 - click aici

 

Model cerere acreditare presa conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public - click aici

 

Model de adeverinta conform prefederilor OUG 108/2020 - click aici

 

Model de adeverinta conform prefederilor Legii 188/2020 - click aici

 

Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea documentelor depuse pentru EMRCM - click aici

 

Cerere pentru bilet de tratament - click aici

 

Contract de asigurare --> click aici

Cerere reziliere contract de asigurare --> click aici

Cerere reziliere contract de asigurare si eliberarea adeverintei de stagiu --> click aici

Cerere pentru eliberarea adeverintei de stagiu de cotizare --> click aici

 

Cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta/pensiei anticipate/pensiei anticipate partiale --> click aici

Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate --> click aici

Cerere pentru acordarea pensiei de urmas --> click aici

Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca --> click aici

Cerere pentru recalcularea pensiei --> click aici

Cerere pentru transferul dosarului de pensie in alt judet --> click aici

Cerere privind optarea persoanei cu handicap pentru asistent personal, indemnizatie lunara (art.43, Legea 448/2006) sau indemnizatie de insotitor (art.77, Legea 263/2010) --> click aici

Cerere pentru eliberarea buletinului de calcul electronic--> click aici

 

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces - pensionar sau membru de familie--> click aici

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces - asigurat sau membru de familie --> click aici

Declaratie pe propria raspundere in cazul decesului membrului de familie aflat in intretinere --> click aici

Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat --> click aici