Declaratiile nominale rectificative pentru perioada 01.04.2001 - 31.12.2010 se depun la sediul C.J.P. Braila insotite de o adresa de inaintare din partea angajatorului.