Declaratia de asigurare sociala se depune la Administratia Finantelor Publice