COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MASURI ADOPTATE IN DOMENIUL PENSIILOR PUBLICE

Prin Ordonanta de Urgenta 70 DIN 31.08.2023 Guvernul a reglementat urmatoarele:

= Prelungirea perioadei in care persoanele interesate pot "cumpara vechime in munca" in vederea pensionarii pentru limita de varsta. Astfel, termenul pana la care pot fi incheiate contracte de asigurare cu plata retroactiva a fost prelungit pana la data de 31 decembrie 2024.

Masura se adreseaza persoanelor care doresc sa isi completeze stagiul de cotizare si care nu au calitatea de pensionar; perioada pentru care se solicita incheierea contractului nu poate fi mai mare de 6 ani, anterioara datei incheierii contractului, iar plata contributiei raportat la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data incheierii contractului poate fi efectuata intr-o transa sau in mai multe transe, dar nu mai tarziu de 31.12.2024.

= Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu un nou articol, care prevede ca adeverintele eliberate de angajatori sau de catre detinatorii legali de arhive, precum si documentele necesare stabilirii si/sau recalcularii drepturilor de pensie emise potrivit dispozitiilor legale in vigoare se certifica prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate in acest sens.

= Prelungirea termenului de valabilitate al avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023. Astfel, locurile de munca incadrate in conditii deosebite de munca in baza avizelor anterioare, a caror valabilitate a fost prelungita pana la data de 01.09.2023,se considera locuri in conditii deosebite, pana la normalizarea de catre angajator a conditiilor de munca.

Locurile de munca incadrate in conditii speciale, in baza avizelor obtinute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilita prin Hotararea Guvernului, se mentin in aceleasi conditii.

= Prelungirea, pana la data de 31 august 2024, a termenului de incadrare in categoria functiilor contractuale a celor 1000 de posturi prin care s-a asigurat evaluarea dosarelor de pensii in vederea recalcularii.

Prelungirea acestui termen a fost necesara pentru acordarea de sprijin si in etapa urmatoare, care consta in preluarea informatiilor din arhiva electronica a carnetelor de munca si corelarea acestora cu datele aferente carnetelor de munca procesate, interconectarea acestora cu baza de date deja existenta, precum si pentru recalcularea efectiva a pensiilor aflate in plata.

SURSA: C.N.P.P.