INFORMARE CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGII NR. 9/2023, PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA O.U.G. NR. 41/2016

PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI DE SIMPLIFICARE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost eliminata obligativitatea prezentarii/depunerii de catre beneficiari a copiilor unor documente.

In situatiile in care legislatia pe care o aplica casele teritoriale de pensii prevede ca documentatia necesara acordarii drepturilor cuprinde si anumite copii, acestea vor fi realizate in mod gratuit de functionarii institutiei, in momentul depunerii cererii.

SURSA: C.N.P.P.