IN ATENTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAS

A. Elevii urmasi, care au implinit vârsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte, pâna la data de 25 septembrie 2022, adeverinta din care sa rezulte ca in anul scolar 2022 – 2023, urmeaza o forma de invatamânt organizata potrivit legii.

In cazul nedepunerii adeverintei, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2022 se retine de la plata.

B. Studentii urmasi, in vârsta de pâna la 26 de ani, au obligatia, dupa caz:

- sa transmita/depuna la sediul caselor teritoriale de pensii - pâna la data de 25 septembrie 2022 - o declaratie pe propria raspundere privind continuarea studiilor - pentru descarcare model declaratie - click aici;

In cazul nedepunerii declaratiei, pâna la data de 25 septembrie 2022, pensia aferenta lunii octombrie va fi retinuta de la plata, potrivit procedurii.

- sa prezinte caselor teritoriale de pensii – pâna la data de 25 octombrie 2022 - adeverinta in original din care sa rezulte ca in anul universitar 2022-2023, urmeaza o forma de invatamânt superior, organizata potrivit legii;

In situatia neprezentarii pâna la data de 25 octombrie 2022 a adeverintei in original, pensia de urmas aferenta lunii noiembrie va fi retinuta de la plata.

SURSA: C.N.P.P.