PRECIZARI REFERITOARE LA COMUNICAREA TALOANELOR MOV

In situatia beneficiarilor de prestatii acordate in sistemul public de pensii, stabilite si platite de Casa TeritorialA de Pensii Braila, care au optat pentru efectuarea platii drepturilor banesti in cont curent sau in cont de card si care nu au fost gasiti la domiciliu si au fost avizati, documentele de informare cu privire la sumele platite (taloanele mov) nesolicitate se pastreaza la sediul subunitatii postale pana in ultima zi lucratoare a lunii in curs

Dupa acest termen se arhiveaza la sediul Oficiului Judetean de Posta Braila, str. Danubiului, nr.8 , pentru un termen de 24 de luni (2 ani) fata de luna de prezentare, fiind transmise la domiciliul beneficiarilor de drepturi sau imputernicitilor, dupa caz, la solicitarea acestora.