COMUNICAT REFERITOR LA INDEMNIZATIA PENTRU MEMBRII UNIUNILOR DE CREATORI

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40/13.01.2021, incepand cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 2.300 lei.

Indemnizatia lunara prevazuta de Legea nr. 8/2006, republicata, reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

In consecinta, incepand cu data de 13 ianuarie 2021, indemnizatia acordata in temeiul Legii nr. 8/2006, republicata, nu poate depasi suma de 4.600 lei..

Sursa: CNPP