INFORMARE REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 76 DIN 2022

IN ATENTIA ANGAJATORILOR SI A PERSOANELOR ANGAJATE CARE DORESC Sa SOLICITE INSCRIEREA LA PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA, PENSIE ANTICIPATA/ ANTICIPATA PARTIALA SAU PENSIE DE INVALIDITATE

Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementeaza obligatia caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului in 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare o informare care va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informatiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicita inscrierea la pensie trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute de legislatia cadru in domeniul pensiilor, o adeverinta eliberata de angajatorul la care isi desfasoara activitatea la data solicitarii inscrierii la pensie, din care sa rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Facem precizarea ca, in cazul persoanelor care desfasoara concomitent activitate la mai multi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinte eliberate de fiecare angajator in parte.

Sursa: CNPP