PRECIZARI REFERITOARE LA LEGEA NR. 161/2022 PENTRU MODIFICAREA ALIN. 5 AL ART. 65 DIN LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

In data de 27.05.2022 s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 527 Legea nr. 161/2022, pentru modificarea alin.5 al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata.

Aliniatul 5 al art. 65 face referire la pensia anticipata partiala prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si se modifica dupa cum urmeaza:

Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in localitatile Braila, Tichilesti si Chiscani si in jurul localitatii in care se afla situl contaminat, pe o raza de 8 km, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta de alin.4 al art. 65 din Legea nr. 263/2010.

Facem precizarea ca, potrivit art. 66 din Legea nr. 263/2010, modificata si completata, reducerea varstei standard de pensionare prevazuta de art. 65, modificat de Legea nr. 161/2022, nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de Legea nr. 263/2010 sau de alte acte normative.

La momentul depunerii dosarului de pensionare, pe langa actele necesate prevazute de in Legea nr. 263/2010, va fi necesara si o adeverinta tip, al carei model il atasam, prin care se face dovada locuirii cel putin 30 de ani in localitatile Braila, Tichilesti si Chiscani si in jurul localitatii in care se afla situl contaminat, pe o raza de 8 km, completata de Serviciul de Evidenta a Populatiei.

In vederea aplicarii corecte a prevederilor art. 65 alin.5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 161/2022, urmeaza a se comunica de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice lista localitatilor cuprinse in zona de 8 km in jurul localitatii in care se afla situl contaminat.

Modelul de adeverinta atasat acestui material se poate - click aici

CONDUCEREA CASEI JUDETENE DE PENSII BRAILA