Ajutorul de deces

       Conditii de acordare

      Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz : sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

      In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
      Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

       Mod de calcul si plata.

      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPAS, valabil la data decesului.
      Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 lei.
      Pentru anul 2015 cuantumul ajutorului de deces este de 2.415 lei.
      Pentru anul 2014 cuantumul ajutorului de deces este de 2.298 lei.
      Pentru anul 2013 cuantumul ajutorului de deces este de 2.223 lei.
      Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este de 2.117 lei.
      Pentru anul 2011 cuantumul ajutorului de deces este de 2.022 lei.
      Pentru anul 2010 cuantumul ajutorului de deces este de 1.836 lei.
      Pentru anul 2009 cuantumul ajutorului de deces este de 1.702 lei.
      Pentru anul 2008 cuantumul ajutorului de deces este de 1.550 lei.
      Pentru anul 2007 cuantumul ajutorului de deces este de 1.270 lei.
      Pentru anul 2006 cuantumul ajutorului de deces este de 1.077 lei.
      Pentru anul 2005 cuantumul ajutorului de deces este de 9.400.000 lei.
      Pentru anul 2004 cuantumul ajutorului de deces este de 7.682.000 lei.
      Pentru anul 2003 cuantumul ajutorului de deces este de 6.962.000 lei.
      In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

      Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

       Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

·         cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
      sau

  • - cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
  • - certificat de deces in original si copie ;
  • - actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
  • - acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces (chitante, facturi pe numele celui care solicita ajutorul de deces) ;

      Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre :

  angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;

  institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;

  casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora .

      Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT ", data, semnatura si stampila.